Algemene voorwaarden en herroepingsrecht voor producten, coaching, training, consulting en Vocal Sound Healing
 
Algemene voorwaarden van Martina van der Veer
 
1 Toepassingsgebied
(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische transacties met consumenten en bedrijven met
Martina van der Veer
Olijfhout 34
2994 HV-Barendrecht, Nederland
 
hierna te noemen Martina van der Veer of "ik". Juridische transacties kunnen worden afgesloten per telefoon, e-mail, contactformulier of via de website.
 
(2) De taal die beschikbaar is voor het afsluiten van het contract is uitsluitend Duits. Vertalingen in andere talen dienen uitsluitend ter informatie. Bij eventuele verschillen in taalgebruik heeft de Duitse tekst voorrang.
(3) Deze AV zijn exclusief van toepassing. Door de klant gehanteerde voorwaarden die strijdig zijn met of afwijken van deze AV worden door Martina van der Veer / Soul- and Self-Leadership with ease niet erkend, tenzij ik uitdrukkelijk schriftelijk of in tekstvorm heb ingestemd met de geldigheid ervan.
 
2 Toepasselijk recht en regelgeving voor consumentenbescherming
(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken dat in Duitsland van toepassing is, indien
1. a) je hebt je gewone verblijfplaats in Duitsland
2. b) je boekt een dienst/koopt een product als ondernemer
of
3. c) uw gewone verblijfplaats is in een staat die geen lid is van de Europese Unie.
 
(2) In het geval dat u een consument bent in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en u uw gewone verblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie, is ook het Duitse recht van toepassing, waarbij dwingende bepalingen van het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft die gunstiger zijn voor de consument onverlet blijven.
Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële, noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.
(3) Op Zwitserse consumenten is uitsluitend Zwitsers materieel recht van toepassing. Voor zakelijke klanten uit Zwitserland wordt Duits recht overeengekomen.
(4) Van toepassing is de versie van deze AV die geldig is op het moment van de bestelling. U vindt de status van de AV aan het einde van het document.
(5) De prijzen ten tijde van het boeken van een coaching/consult/het boeken van een cursus/seminar/workshop/energiewerk of aankoop van een product zijn van toepassing.
(6) Als er bepaalde kortingen of promotieaanbiedingen worden geadverteerd, zijn deze beperkt in tijd of hoeveelheid. Er bestaat geen recht op.
 
3 Onderwerp van het contract en algemene informatie
(1) Het voorwerp van het contract zijn de volgende diensten:
- mijn 1:1 coaching programma Veer Intens, Veer Diepgang, Business Coaching
- mijn open online groepsprogramma's, bijv. InPower4you
- mijn offline in-house trainingen/ workshops/sessies/coachings
- mijn individuele Vocale klankhealingen of energiewerk
- mijn digitale producten
(2) Wanneer je een workshop/seminar/coaching/individueel energiewerk boekt, vormt een voorbereidend eerste gesprek tussen jou en mij de basis voor de dienst.
Het eerste consult ("voorsorteringsconsult") vindt telefonisch plaats op een vooraf met jou afgesproken tijdstip, duurt ongeveer 15-20 minuten en is gratis en niet-bindend.
Tijdens het eerste gesprek bespreken we de reden van je interesse in een workshop/seminar/coaching/energiewerk, je verwachtingen en doelen. Samen zoeken we uit of een samenwerking voor ons beiden denkbaar is, of onze visies en verwachtingen bij elkaar passen en hoe de ruwe inhoudelijke planning vormgegeven kan worden.
 
4 Afsluiting van het contract
4.1 Het onderstaande is van toepassing op boekingen die via de Website worden gemaakt:
(1) Alle aanbiedingen op het internet zijn niet-bindend en vormen geen wettelijk bindend aanbod om een contract af te sluiten.
 
(2) Individueel/consument aanbieden:
Met de boeking/bestelling bied je mij de bindende afsluiting van een 1:1 coaching/online groepsprogramma/workshop/koopcontract aan.
Je verklaart ook dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. De algemene voorwaarden kunnen worden ingezien op mijn website.
 
(3) Aanvaarding:
1. a) Klik op de desbetreffende aanbiedingspagina van het betreffende coachingprogramma/workshop/product op de knop "Nu boeken" of "Klik hier om te registreren" en je wordt doorgestuurd naar een Thrivecart-bestelformulier. Daar kun je je e-mailadres, voor- en achternaam en je adres invullen (bijv. voor het versturen van de toegangsgegevens voor een online cursusplatform).
b) Je kunt betalen met een creditcard of via PayPal.
 
PayPal: Als je de betaalmethode "PayPal" selecteert en "Nu kopen" bevestigt, word je doorgestuurd naar de PayPal-inlogpagina. Nadat je je met succes hebt aangemeld, worden je adres- en rekeninggegevens weergegeven die bij PayPal zijn opgeslagen. De betaling wordt verwerkt door PayPal volgens hun algemene voorwaarden. De aanbieder van de service is PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.
 
Visa/MasterCard: Door op "Doorgaan met creditcard" te klikken kun je je gegevens via een beveiligde verbinding storten en de bestelling afronden door op de knop "Nu kopen" te klikken. Er wordt dan verbinding gemaakt met de betreffende kredietinstelling.
 
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet u een online bankrekening met PIN/TAN procedure hebben die is geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", u dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en uw bankrekening wordt gedebiteerd. Meer informatie over de "SOFORT" betaalmethode is te vinden op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.
 
c) Voordat u de bestelling afrondt, geeft u toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens (alleen voor boekingsverwerking, zie 5) en uw toestemming voor de geldigheid van deze AV, het herroepingsrecht en het privacybeleid door op de respectievelijke vakjes te klikken. U vindt alle teksten daar gelinkt.
 
U stemt er ook mee in om af te zien van uw herroepingsrecht voor de digitale inhoud die onmiddellijk voor u beschikbaar is.
d) Tot slot klikt u op de knop "Nu kopen/bestelling afronden" en doet u mij daarmee een bindend aanbod. Door dit te doen, biedt u mij het sluiten van een koopovereenkomst voor de boeking aan.
e) Onmiddellijk na verzending ontvang je een bevestigingsmail van mij. Op dit moment is het contract gesloten.
 
4.2 Bij het mondeling of schriftelijk per e-mail boeken van een Holistic Coaching / Online Groepsprogramma met voorbespreking geldt het volgende:
 
4.2.1 Individuele klant/consument aanbieden:
Je boekt het 1:1 Coaching Programma/ Online Groeps Coaching Programma/ Workshop door de volgende stappen te doorlopen:
 
1. je vraagt zelfstandig een gratis oriënterend gesprek aan zonder verzoek of bevestigt een verzoek met het aanbod van een gratis oriënterend gesprek van mijn kant.
 
We maken een afspraak. Je ontvangt van mij een afspraakbevestiging per e-mail. In deze e-mail vind je ook mijn huidige algemene voorwaarden en een toestemmingsverklaring voor de verwerking van je persoonlijke gegevens.
 
Het kennismakingsgesprek zal telefonisch of via Zoom plaatsvinden. In dit kennismakingsgesprek stel ik me kort voor, beschrijf jij jouw situatie en zorgen en vertel ik of en hoe een samenwerking tussen ons eruit zou kunnen zien. Jouw informatie wordt uiteraard alleen gebruikt voor de beoordeling van een mogelijke coaching/workshop. Als er geen contract met je wordt gesloten, zal ik deze gegevens direct verwijderen.
 
In ons gratis consult zal ik mijn concrete aanbod voor je toelichten. Als je tijdens het consult besluit om met mij in zee te gaan, ontvang je na het telefoongesprek een e-mail met een link naar Thrivecart voor het bijbehorende product (1:1 Holistisch Coaching Programma/ Online Cursus Coaching/ Online Groepsprogramma). Of je gaat zelf naar de pagina met het bijbehorende aanbod. Als je op de link klikt, kom je op een Thrivecart-pagina waar je je e-mailadres, voor- en achternaam en je adres (voor facturatie) kunt invullen.
 
Je kunt betalen met creditcard of via PayPal.
 
PayPal) Door de betaalmethode "PayPal" te selecteren en "Nu kopen" te bevestigen, wordt u doorgestuurd naar de PayPal-inlogpagina. Nadat je succesvol bent ingelogd, worden je adres- en rekeninggegevens weergegeven die bij PayPal zijn opgeslagen. De betaling wordt verwerkt door PayPal volgens hun algemene voorwaarden. De aanbieder van de service is PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.
 
Visa/MasterCard) Door op "Doorgaan met creditcard" te klikken kun je je gegevens via een beveiligde verbinding storten en de bestelling afronden door op de knop "Nu kopen" te klikken. Er wordt dan verbinding gemaakt met de betreffende kredietinstelling.
 
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet u een online bankrekening met PIN/TAN procedure hebben die is geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", u dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en uw bankrekening wordt gedebiteerd. Meer informatie over de "SOFORT" betaalmethode is te vinden op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.
 
Voordat je de bestelling afrondt, geef je toestemming voor het opslaan en verwerken van je gegevens (alleen voor boekingsverwerking, zie 5) en ga je akkoord met mijn algemene voorwaarden, het herroepingsrecht en het privacybeleid door op de respectievelijke vakjes te klikken. Daar vind je alle teksten gelinkt.
U stemt er ook mee in afstand te doen van uw herroepingsrecht voor de digitale diensten die onmiddellijk voor u beschikbaar zijn.
 
Tot slot klik je op de knop "Nu kopen/bestelling afronden" en doe je mij een bindend aanbod. Door dit te doen, bied je aan om een koopcontract af te sluiten voor de boeking.
 
Direct na het verzenden van het formulier ontvangt u een bevestigingsmail van Thrivecart. Op dit moment is het contract gesloten.
 
4.2.2 Zakelijke klant aanbieden:
Je boekt het 1:1 coaching programma/ online groepsprogramma door de volgende stappen te doorlopen:
Je kunt zelfstandig een gratis oriënterend gesprek aanvragen zonder verzoek of een verzoek bevestigen met het aanbod van een gratis oriënterend gesprek van mijn kant.
1. we maken een voorlopige afspraak. Je ontvangt van mij een afspraakbevestiging per e-mail. In deze e-mail vind je ook mijn huidige algemene voorwaarden en een toestemmingsverklaring voor de verwerking van je persoonlijke gegevens.
 
Het kennismakingsgesprek zal telefonisch of via Zoom plaatsvinden. In dit kennismakingsgesprek stel ik me kort aan je voor, beschrijf je jouw situatie en zorgen en vertel ik je of en hoe een samenwerking tussen ons eruit zou kunnen zien. Jouw gegevens worden uiteraard alleen gebruikt voor de beoordeling van een mogelijke coaching/in-house training. Als er geen contract met je wordt gesloten, zal ik deze gegevens direct verwijderen.
 
Het kennismakingsgesprek zal telefonisch of via Zoom plaatsvinden. In dit kennismakingsgesprek stel ik me kort voor, beschrijf jij jouw situatie en zorgen en vertel ik of en hoe een samenwerking tussen ons eruit zou kunnen zien. Jouw informatie wordt uiteraard alleen gebruikt voor de beoordeling van een mogelijke coaching/workshop. Als er geen contract met je wordt gesloten, zal ik deze gegevens direct verwijderen.
 
In ons gratis consult zal ik mijn concrete aanbod voor je toelichten. Als je tijdens het consult besluit om met mij in zee te gaan, ontvang je na het telefoongesprek een e-mail met een link naar Thrivecart voor het bijbehorende product (1:1 Holistisch Coaching Programma/ Online Cursus Coaching/ Online Groepsprogramma). Of je gaat zelf naar de pagina met het bijbehorende aanbod. Als je op de link klikt, kom je op een Thrivecart-pagina waar je je e-mailadres, voor- en achternaam en je adres (voor facturatie) kunt invullen.
 
Je kunt betalen met creditcard of via PayPal.
 
PayPal) Door de betaalmethode "PayPal" te selecteren en "Nu kopen" te bevestigen, wordt u doorgestuurd naar de PayPal-inlogpagina. Nadat je succesvol bent ingelogd, worden je adres- en rekeninggegevens weergegeven die bij PayPal zijn opgeslagen. De betaling wordt verwerkt door PayPal volgens hun algemene voorwaarden. De aanbieder van de service is PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.
 
Visa/MasterCard) Door op "Doorgaan met creditcard" te klikken kun je je gegevens via een beveiligde verbinding storten en de bestelling afronden door op de knop "Nu kopen" te klikken. Er wordt dan verbinding gemaakt met de betreffende kredietinstelling.
 
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet u een online bankrekening met PIN/TAN procedure hebben die is geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", u dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en uw bankrekening wordt gedebiteerd. Meer informatie over de "SOFORT" betaalmethode is te vinden op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.
 
Voordat je de bestelling afrondt, geef je toestemming voor het opslaan en verwerken van je gegevens (alleen voor boekingsverwerking, zie 5) en ga je akkoord met mijn algemene voorwaarden, het herroepingsrecht en het privacybeleid door op de respectievelijke vakjes te klikken. Daar vind je alle teksten gelinkt.
 
Tot slot klik je op de knop "Nu kopen" en doe je mij een bindend aanbod. Door dit te doen, bied je aan om een koopcontract af te sluiten voor de boeking.
 
Direct na het verzenden van het formulier ontvangt u een bevestigingsmail van Thrivecart. Op dit moment is het contract gesloten.
 
4.2.3 Zakelijke klant aanbieden:
Je boekt de business coaching of interne training door de volgende stappen te doorlopen:
Je kunt zelfstandig een gratis oriënterend gesprek aanvragen zonder verzoek of een verzoek bevestigen met het aanbod van een gratis oriënterend gesprek van mijn kant.
 
In ons gratis consult leg ik mijn concrete aanbod voor het team/de coachee uit. Als je tijdens het consult besluit dat je met mij wilt werken, ontvang je na het gesprek een e-mail met een offerte. De prijzen in de offerte zijn onder voorbehoud en niet bindend totdat het contract is gesloten.
 
Je bevestigt het aanbod schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) en aanvaardt daarmee mijn aanbod. Hiermee is de koopovereenkomst gesloten.
 
3. in het geval van wijzigingsverzoeken van jouw kant, wordt een herziene offerte naar je toegestuurd.
 
Nadat de digitale of live workshop / inhouse training / business coaching is uitgevoerd, wordt de factuur opgemaakt voor 100% van de totale dienstverlening. Uitzondering: We spreken een digitale en/of workshop serie af in aanwezigheid. In dat geval ben ik zo vrij om op gezette tijden en na overleg deelbetalingen te factureren voor de modules die ik heb verzorgd.
 
5. De beschikbare betalingsopties zijn betaling per bankoverschrijving als eenmalige betaling. Meer informatie over de annuleringsvoorwaarden is te vinden onder punt 9.
 
5 Levering van en toegang tot digitale producten
Dit is toegang tot digitale producten en coaching. Er worden geen goederen verzonden.
Registratie en aanmaken van een gebruikersaccount
(1) Als u per vooruitbetaling/bankoverschrijving betaalt, kan er een vertraging optreden in de levering van het product. Als u betaalt via Paypal of creditcard, ontvangt u onmiddellijk toegang tot uw product.
(2) U ontvangt de toegangsgegevens voor het digitale product per e-mail of, afhankelijk van het product, per e-mail met een downloadlink. U kunt deze link gebruiken om het product te downloaden binnen de periode die is aangegeven op het moment van aankoop.
(3) De inloggegevens (gebruikersnaam, wachtwoord, enz.) die u tijdens de registratie verstrekt, moeten door u geheim worden gehouden en mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden. Zorg ervoor dat u ook een veilig wachtwoord kiest.
(4) Zorg ervoor dat de toegang tot en het gebruik van belastbare producten met behulp van uw gebruikersgegevens uitsluitend door u of bevoegde gebruikers wordt uitgevoerd. Als er feiten zijn die de veronderstelling rechtvaardigen dat onbevoegde derden kennis hebben genomen van uw toegangsgegevens, dient u mij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat ik deze kan blokkeren of wijzigen.
(5) Ik kan uw toegang tijdelijk of permanent blokkeren als er concrete aanwijzingen zijn dat u deze AVG en/of de toepasselijke wetgeving hebt overtreden of als ik een ander gerechtvaardigd, zwaarwegend belang heb bij het blokkeren van uw toegang. Bij de beslissing om je account te blokkeren, zal ik rekening houden met je legitieme belangen. Je hebt in dit geval geen recht op restitutie of verdere claims.
(6) Een aanspraak op toegang bestaat pas nadat betaling voor het digitale product heeft plaatsgevonden.
 
6 Verzameling, opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens
(1) Om een boeking uit te voeren en te verwerken, hebben we de volgende gegevens van u nodig:
- E-mailadres
- Voor- en achternaam/bedrijfsnaam
- Adresgegevens (voor facturering)
- afhankelijk van het product mogelijk telefoonnummer
- voor zakelijke klanten: BTW-NUMMER
(2) Sommige van mijn producten worden via mijn shop verkocht via de provider Thrivcart. In dit geval ontvangt Thrivecart ook uw gegevens, die nodig zijn om de aankoop te verwerken. Met Thrivecart heb ik een orderverwerkingscontract afgesloten. U kunt het privacybeleid van Thrivecart hier bekijken: https://legal.thrivecart.com.
Ik factureer zakelijke klanten waarvoor mijn privacybeleid geldt: https://martina-vanderveer.com/datenschutzerklaerung/.
Voor particulieren/consumenten geldt:
(2) Indien u een klantenaccount wenst aan te maken, heeft Thrivecart de in lid 1 genoemde gegevens en een door u vrij gekozen wachtwoord nodig.
(3) Ik gebruik de door u verstrekte gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling(en), bijvoorbeeld voor de levering van het digitale product of de toegangsgegevens voor de online cursus. Bij betaling per bank gebruikt Thrivecart tevens uw bank- of creditcardgegevens om de betaling te verwerken. Voor elk verder gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame, marktonderzoek of het op uw behoeften afstemmen van verdere aanbiedingen, is uw uitdrukkelijke toestemming vereist.
(4) Zonder een gebruikersaccount aan te maken, slaat Thrivecart de door u verstrekte gegevens alleen op in het kader van de fiscale en handelsrechtelijke verplichtingen.
(5) Als u uw persoonlijke gegevens wijzigt, bent u zelf verantwoordelijk voor het bijwerken ervan.
Je kunt de wijzigingen doorvoeren via Thrivecart. U krijgt een link in de aankoopbevestiging of u kunt contact opnemen met de support: support@martina-vanderveer.com.
 (4) Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling(en), bijvoorbeeld voor de levering van het digitale product/de toegangsgegevens voor de online cursus/ of de verzending van producten naar het door u opgegeven adres. Als u met een creditcard betaalt, gebruiken we uw creditcardgegevens ook om de betaling te verwerken. Voor elk verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of voor het op behoeften gebaseerde ontwerp van onze aanbiedingen is uw uitdrukkelijke toestemming nodig.
U hebt de mogelijkheid om deze toestemming te geven voordat u de bestelling plaatst. Deze toestemmingsverklaring is vrijwillig en kan te allen tijde door u worden herroepen.
(5) De door u verstrekte gegevens blijven opgeslagen in uw klantenaccount totdat u ze zelf verwijdert.
(6) Zonder een klantenaccount aan te maken, slaan we de gegevens alleen op in het kader van onze verplichtingen volgens de belasting- en handelswetgeving.
(7) Als je je persoonlijke gegevens wijzigt, ben je zelf verantwoordelijk voor het bijwerken ervan. Je kunt ze wijzigen in je Thrivecart klantaccount of je kunt mij een e-mail sturen op hallo@martina-vanderveer.com met je gewijzigde contactgegevens.
 
7 Herroepingsrecht voor consumenten
Als consument heb je een herroepingsrecht volgens de instructies in de bijlage.
Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
(2) De annuleringstermijn begint met het sluiten van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je de bevestiging van de boeking van het coachingstraject/de online cursus/vocal sound healing ontvangt.
(3) In het geval van digitale producten zijn er de volgende bijzonderheden met betrekking tot het herroepingsrecht:
1. a) Als een digitaal product (bijv. een online cursus, een e-book, Vocal Sound Healing, een audiobestand, etc.) wordt aangeschaft en u direct de volledige inhoud ontvangt, doet u afstand van uw recht om bezwaar te maken tegen de digitale materialen.
2. b) Ik verwijs hier direct naar VOORDAT ik de bestelling afrond.
(4) Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat mijn workshop/ groeps online coaching/ 1:1 coaching programma/ energiewerk volledig is uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn.
Ik wil je erop wijzen dat je afziet van je 14-dagen herroepingsrecht - omdat je
1. Directe toegang tot alle cursusinhoud.
2. Download het e-book, werkboek enz. direct.
3. Ik moet direct beginnen met de dienstverlening (coaching/counselling).
(4) U vindt het aparte annuleringsformulier en de instructies aan het einde van het document.
 
8 Annulering van online coachingprogramma's / groepsprogramma's voor bedrijven
8.1 Annulering door de consument
(1) Na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen kunt u het contract onder de volgende voorwaarden herroepen. De herroepingsverklaring moet uitsluitend in tekstvorm per e-mail naar hallo@martina-vanderveer.com worden verzonden.
(2) Annuleringskosten worden in rekening gebracht afhankelijk van wanneer ik je annuleringsmelding ontvang,
tot 60 dagen voor aanvang van het evenement: 50% van de deelnamekosten.
vanaf 30 dagen voor aanvang van het evenement 75% van de deelnamekosten.
vanaf 14 dagen voor aanvang van het evenement: 100% van de deelnamekosten.
Alternatief voor groepsprogramma's:
(3) U kunt tot één dag voor aanvang van het programma een vervangende deelnemer opgeven. Gelieve mij hiervan uiterlijk één dag voor aanvang van het evenement op de hoogte te brengen samen met de contactgegevens van deze persoon.
 
8.2 Annulering door de Aanbieder
(1) Ik heb het recht om een coachingprogramma/workshop/seminar te annuleren, zelfs op korte termijn als er niet genoeg deelnemers zijn ingeschreven.
(2) Ik heb ook het recht om een coachingprogramma/workshop/seminar te annuleren als ik op korte termijn ziek ben en er niet voor vervanging kan worden gezorgd.
(3) Ik zal uw deelnamekosten in gevallen 1 en 2 terugbetalen. Verdere kosten die je hebt gemaakt, betaal ik niet terug.
(4) Als u in strijd met het contract handelt door deze algemene voorwaarden of mijn huisregels te overtreden, heb ik het recht u van het seminar uit te sluiten.
(5) Ik heb ook het recht om je uit te sluiten van coaching als je gemaakte afspraken herhaaldelijk niet nakomt, bijvoorbeeld als je daardoor niet op afspraken verschijnt.
(6) Als je het groepsprogramma verstoort en je daar niet van weerhoudt, zelfs nadat je daarom gevraagd bent, heb ik het recht om je uit te sluiten van de coaching.
(7) Ik betaal geen kosten terug in de gevallen van alinea 4-6.
 
8.3 Omvang van diensten en ongebruikte diensten
(1) De omvang van de diensten hangt af van de respectievelijke boeking van het coachingsprogramma/groepsprogramma.
(2) Als je geen gebruik maakt van individuele diensten, behoud ik me het recht voor om het volledige bedrag in rekening te brengen. Als alternatief kan het gemiste cursusonderdeel worden ingehaald in een individuele les, kosten 400,00 euro, of in een vervolgcursus, indien er plaatsen beschikbaar zijn.
(3) Als een afspraak of cursus wordt geannuleerd, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer/docent, wordt deze direct ingehaald. Als dit niet mogelijk is, wordt de vergoeding voor de openstaande data terugbetaald.
 
9 Annuleringsvoorwaarden voor bedrijven voor in-house training of interne digitale workshops/seminars/business coaching
van de kant van het bedrijf
(1) Je hebt het recht om de bestelling tot 6 weken voor aanvang van het evenement zonder extra kosten te annuleren.
(2) Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het evenement ben je mij 50% verschuldigd en bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het evenement ben je mij 75 % van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
(3) Als de annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van het evenement plaatsvindt, moet u het volledige bedrag van de overeengekomen vergoeding aan mij betalen.
(4) Daarnaast betaal je mij de kosten die al gemaakt zijn als gevolg van de bevestigde boeking (bijv. accommodatie, reiskosten en andere vervolgkosten) voor live training op locatie.
 
9.1 Annuleringsbeleid Business Coaching
(1) Annulering van een coachingsafspraak is kosteloos mogelijk tot 2 dagen voor de afspraak.
(2) Bij annulering vanaf 2 dagen tot 24 uur voor de afspraak wordt 50 % van de vergoeding in rekening gebracht.
(3) Bij annulering 24 uur of meer voor de afspraak is het volledige bedrag verschuldigd.
(4) In het geval van een onderbreking van de coaching/counselling door jou, wordt het volledige honorarium ingehouden, tenzij er een medische verklaring beschikbaar is.
(5) Annuleringen moeten in tekstvorm (e-mail) worden gestuurd naar hallo@martina-vanderveer.com.
 
9.2 Omvang van diensten en ongebruikte diensten
(1) De omvang van de diensten hangt af van de respectievelijke business coaching boeking/ workshop boeking/seminar boeking.
(2) Als je geen gebruik maakt van individuele diensten, behoud ik me het recht voor om desondanks het volledige bedrag in rekening te brengen.
(3) Als een datum of cursus wordt geannuleerd, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer of overmacht, wordt deze onmiddellijk ingehaald.
van de kant van de leverancier
(1) Ik heb het recht om een workshop/seminar/coaching/consulting te annuleren, zelfs op korte termijn, als ik op korte termijn ziek ben of er zich hogere omstandigheden voordoen en er niet voor vervanging kan worden gezorgd.
(2) In dit geval zal ik de reeds betaalde kosten terugbetalen. Verdere kosten die je hebt gemaakt, vergoed ik niet.
 
10 Betalingsvoorwaarden voor consumenten
(1) De mogelijke betalingswijzen (bijv. bankoverschrijving, Paypal, creditcard of automatische incasso) kunnen per product verschillen en kunnen worden bekeken in het Thrivecart bestelformulier.
(2) Thrivecart stuurt u altijd een factuur per e-mail met een link naar een PDF-document. Het factuurbedrag is direct verschuldigd wanneer u op de knop "Kopen" op Thrivecart klikt.
(3) Toegang tot de respectievelijke aanbiedingen is afhankelijk van voorafgaande ontvangst van betaling.
 
11 Betalingsvoorwaarden voor ondernemers/bedrijven
(1) U betaalt mij de in de afzonderlijke opdracht overeengekomen vergoeding voor de gespecificeerde diensten. BTW en andere wettelijke heffingen in het land van levering evenals reiskosten, verblijfskosten en andere onkosten worden u in rekening gebracht in overeenstemming met de individuele bestelling.
(2) Ik zal de afgesproken vergoeding factureren nadat het in-house seminar/workshop/business coaching/consulting heeft plaatsgevonden.
(3) Betalingen zijn onmiddellijk verschuldigd na facturering zonder enige aftrek.
(4) Bij overschrijding van de betalingstermijnen heb ik zonder verdere aanmaning recht op vertragingsrente volgens de wettelijke bepalingen van §§ 268, 288 BGB. Het recht om verdere schadevergoeding te eisen blijft onaangetast. Ik heb het recht om betalingen eerst te verrekenen met oudere schulden van u.
(5) Als er al kosten en rente zijn ontstaan door verzuim, heb ik het recht om de betaling eerst te verrekenen met de kosten, vervolgens met de rente en ten slotte met de hoofdprestaties. Een verrekening of het doen gelden van een retentierecht op grond van door mij niet erkende of niet rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen is uitgesloten.
(6) Voor zover zonder gegronde reden van bovenstaande betalingsvoorwaarden wordt afgeweken, kan ik te allen tijde naar keuze gelijktijdige levering tegen contante betaling, vooruitbetaling of zekerheidsstelling verlangen. Alle openstaande vorderingen, met inbegrip van die waarvoor ik wissels heb aanvaard of waarvoor betaling in termijnen is overeengekomen, worden onmiddellijk opeisbaar.
(7) In het geval van een latere wijziging van de kredietwaardigheid, heb ik het recht om gelijktijdig betaling te eisen tegen levering of overeenkomstige zekerheden en om mij terug te trekken uit het contract in het geval van niet-nakoming.
 
11.1 Verbod op overdracht
U hebt niet het recht om uw vorderingen onder het contract over te dragen.
 
12 Duur en locatie van consumentenaanbiedingen
(1) Een online coachingsprogramma, 1:1 of in een groep, duurt van 45 minuten tot 5 maanden, afhankelijk van het product.
(2) De coaching/seminar/workshop vindt meestal 1:1 of in groepen plaats.
(3) Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, vinden coachingsessies en groepsprogramma's online plaats via Zoom. Voor offline seminars/workshops/interne trainingen geldt de overeengekomen locatie.
 
13 Duur, locatie en voorwaarden van de aanbiedingen voor bedrijven
(1) De duur van een workshop/seminar/coachingserie/consult wordt contractueel met u overeengekomen.
(2) Het aantal deelnemers wordt contractueel bepaald in overleg met u.
(3) De seminar/workshop/coachingsreeks vindt plaats op de door jou aangegeven locatie of digitaal via Zoom.
(4) U verstrekt de gegevens, informatie en faciliteiten die nodig zijn voor de succesvolle implementatie of volledige levering van mijn dienst. Dit heeft met name betrekking op trainingsruimten en de benodigde apparatuur.
(5) Ik ben uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor het eten en verblijven van de deelnemers.
(6) Ik heb het recht om de uitvoering van de workshops, seminars, coaching- en consultancydiensten te weigeren als daar gewichtige redenen voor zijn. Er is met name sprake van een zwaarwegende reden als naar mijn mening de trainingsapparatuur of andere omstandigheden, zoals de samenstelling van de te trainen groep, de succesvolle uitvoering van de workshops, seminars en consultancydiensten in gevaar brengen.
 
14 Algemene informatie over coaching voor consumenten en bedrijven
(1) Counselling is gebaseerd op samenwerking en wederzijds vertrouwen. Counselling/coaching is een vrij, actief en zelfverantwoordelijk proces waarin een bepaald succes niet kan worden beloofd en ook niet verschuldigd is.
(2) Je bent volledig verantwoordelijk voor je eigen fysieke en mentale gezondheid zowel tijdens de sessie als in de periode tussen de afspraken. Alle acties die je onderneemt als gevolg van de counseling/coaching/energiewerk zijn je eigen verantwoordelijkheid.
(3) Je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Als je een lichamelijke ziekte/medische diagnose hebt, vraag dan aan je arts of coaching/energiewerk zinvol kan zijn. Ik behoud me het recht voor om in dergelijke gevallen het coaching/energiewerk te annuleren.
 
15 Discretie
Ik verbind me ertoe alle vertrouwelijke informatie over jou geheim te houden tijdens de duur van de coaching/seminar/in-house training/consulting en ook na afloop van de coaching/seminar/consulting.
 
16 Bescherming van knowhow en handelsgeheimen
(1) U bent zich ervan bewust dat alle informatie die u tijdens onze samenwerking ontvangt over de manier waarop ik mijn diensten lever (door mij ontwikkelde ideeën, concepten en operationele ervaring (knowhow)) en die geheim moet worden gehouden vanwege met name wettelijke voorschriften of de aard van de zaak, onder het bedrijfsgeheim valt. Daarom verplicht u zich tot geheimhouding van het bedrijfsgeheim en tot geheimhouding van voornoemde informatie. Bovendien hebt u niet het recht om deze informatie buiten ons contract om te gebruiken. Commercieel gebruik is in ieder geval verboden en vereist altijd uitdrukkelijke toestemming van mij.
In het kader van een overeengekomen testimonial heb je het recht om te spreken/schrijven over de manier waarop je met mij werkt.
De verplichting om het bedrijfsgeheim te bewaren blijft van kracht tot het einde van de samenwerking tussen de partijen.
(2. De volgende informatie valt niet onder het beroepsgeheim
- al bekend waren vóór de geheimhoudingsovereenkomst,
- die onafhankelijk van mij zijn ontwikkeld,
- openbaar toegankelijk waren of zijn toen de informatie werd ontvangen of vervolgens buiten de schuld van de contractant openbaar toegankelijk zijn geworden.
(3) Voor elke inbreuk op de geheimhoudingsplicht is een passende contractuele boete verschuldigd.
 
speciaal voor bedrijven
(4) Om een basis van vertrouwen te creëren als noodzakelijke voorwaarde voor het succes van de trainingen, workshops, seminars en coachingsessies, zal alle informatie die mij bekend wordt over de deelnemers (in de context van een workshop, een seminar, een counseling sessie of een één-op-één gesprek persoonlijk of telefonisch) vertrouwelijk worden behandeld.
(5) Er vinden geen terugkoppelingsgesprekken met hen plaats over informatie van en over individuele deelnemers of over persoonlijke beoordelingen van hen. De deelnemers worden geïnformeerd dat er geen persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan de opdrachtgever. In het bijzonder geen diagnostische of vaardigheidsbeoordelingen.
 
17 Uitsluiting van curatieve behandelingen
(1) Als counsellor/coach stel ik geen diagnoses en mag en zal ik geen medisch advies of medische informatie geven.
(2) Counselling is geen psychotherapie of curatieve behandeling en is niet bedoeld om deze te vervangen. De counseling/coaching/energiewerk veronderstelt een normale mentale en fysieke weerbaarheid. In het geval van klachten met een ziekteschaal wordt u verzocht medische behandeling te zoeken.
(3) Ik ben geen arts en doe geen medische of gezondheidsbeloftes. Alle Energiewerk of Vocal Sound Healings kunnen alleen je zelfgenezend vermogen aanspreken en vertegenwoordigen geen genezingsbelofte.
 
18 Auteursrecht op mijn gegevens, documenten, producten en online cursussen
(1) De bestanden en documenten mogen alleen worden geopend (gedownload) en afgedrukt door jou als mijn klant en alleen voor je eigen training. Het downloaden en afdrukken van bestanden is alleen toegestaan binnen dit kader. In dit verband kunt u als klant de afdruk ook laten maken met technische ondersteuning van derden (bijvoorbeeld een copyshop).
Daarnaast blijven alle gebruiksrechten op de bestanden en documenten voorbehouden. Dit betekent dat u geen aanvullende gebruiksvoorwaarden ontvangt. Daarom is met name voor het maken van kopieën van bestanden of afdrukken voor derden, het doorgeven of doorsturen van bestanden aan derden of elk ander gebruik voor andere dan je eigen studiedoeleinden, al dan niet tegen betaling, de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van mij nodig, zelfs na afloop van het consult.
Volledig of gedeeltelijk commercieel gebruik is uitgesloten.
(2) De handelsmerken en logo's op de documenten genieten bescherming onder de Copyright Act.
Als opdrachtgever bent u verplicht de documenten en bestanden waartoe u toegang heeft alleen te gebruiken binnen de hier uitdrukkelijk toegestane of op grond van dwingend rechtelijke bepalingen ook zonder mijn toestemming toegestane omvang en ongeoorloofd gebruik door derden te voorkomen. Dit geldt ook na afloop van het consult/de samenwerking.
(3) Vormen van gebruik die zijn toegestaan op grond van dwingende wettelijke bepalingen blijven uiteraard vrijgesteld van dit voorbehoud van toestemming.
 
19 Eigen voorziening van geschikte IT-infrastructuur en software
Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het verschaffen en garanderen van internettoegang (hardware, telecommunicatieverbindingen, enz.) en de overige technische apparatuur en software (met name webbrowsers en PDF-programma's zoals Acrobate Reader®) die nodig zijn voor het gebruik van de online aanbiedingen van Martina van der Veer, en dit voor eigen rekening en risico.
 
20 Aansprakelijkheid voor coachingsprogramma/workshop/energiewerk/consult inhoud
(1) In mijn coachingsessies/workshops/seminars/consultaties/energiewerk geef ik alleen aanbevelingen voor actie. De uitvoering van deze aanbevelingen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de cliënt.
(2) De documenten in de coaching/workshops/seminars/consultaties/energiewerk zijn voorbeelden die je aan jezelf moet aanpassen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de volledigheid en actualiteit van deze voorbeelden.
 
21 Beperking van aansprakelijkheid
(1) Ik ben aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Verder ben ik aansprakelijk voor het nalatig schenden van verplichtingen, waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt, waarvan de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarvan u regelmatig mag vertrouwen. In het laatste geval ben ik echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. Ik ben niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan de in de voorgaande zinnen genoemde.
De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Aansprakelijkheid onder de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.
(2) De datacommunicatie via het internet kan niet worden gegarandeerd dat deze foutloos is en/of te allen tijde beschikbaar is volgens de huidige stand van de techniek. In dit opzicht ben ik niet aansprakelijk voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van het online aanbod.
(3) Alle voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing op onze plaatsvervangende agenten.
 
speciaal voor bedrijven
(4) Ik ben alleen aansprakelijk voor ongevallen en andere schade aan deelnemers of diefstal en schade aan hun bezittingen tijdens het evenement in geval van opzet of grove nalatigheid. Verdere aanspraken van de opdrachtgever - om welke juridische reden dan ook - zijn uitgesloten. De opdrachtnemer is daarom in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, gederfde winst of andere financiële verliezen van de opdrachtgever.
(5) Deze vrijstelling van aansprakelijkheid geldt niet als de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid. Als ik door grove nalatigheid een essentiële contractuele verplichting schend, is de aansprakelijkheid tot schadevergoeding voor mijn materiële schade en persoonlijk letsel beperkt tot de schadevergoeding die door hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid voor schadevergoeding is in elk geval beperkt tot de schade die te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract.
 
22 Wijziging van deze AV
Deze AV kunnen worden gewijzigd als daar een objectieve reden voor is. Dit kan bijvoorbeeld een verandering in de wet, een verandering in de jurisdictie of een verandering in de economische omstandigheden zijn. Ik zal u tijdig informeren over de geplande wijzigingen. Je hebt een herroepingsrecht van 14 dagen nadat je bent geïnformeerd.
 
23 Slotbepalingen
(1) De hier geschreven voorwaarden zijn volledig en definitief. Wijzigingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren om onduidelijkheden of geschillen tussen de partijen over de respectieve overeengekomen inhoud van het contract te vermijden - waarbij e-mail (tekstvorm) voldoende is.
(2) Voor zover u ten tijde van het sluiten van de overeenkomst uw woonplaats of gewone verblijfplaats in Duitsland had en ten tijde van het instellen van de vordering door mij uit Duitsland bent verhuisd of uw woonplaats/bedrijfsof gewone verblijfplaats op dat moment onbekend is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen de zetel van mijn bedrijf in Nederland.
(3) Ik wil uw aandacht vestigen op het feit dat u naast de gewone rechtsgang ook de mogelijkheid hebt om geschillen buitengerechtelijk te beslechten in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 524/2013. Details zijn te vinden in Verordening (EU) nr. 524/2013 en op de volgende website: http://ec.europa.eu/consumers/odr
(4) Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de rest van het contract. De in de bepaling overeengekomen omvang van de prestaties wordt dan in de wettelijk toegestane mate aangepast.
Versie van de AV: 15.09.2023
Status van de AV: 15.09.2023
 
 
Consumenteninformatie en annuleringsvoorwaarden
 
Voor zover je als consument een coaching/ een cursus/ een e-book etc. bij mij hebt geboekt via e-mail, telefoon of mijn website, wil ik je graag op het volgende wijzen:
(1) De taal voor het afsluiten van het contract is uitsluitend Duits. Vertalingen dienen uitsluitend ter verduidelijking voor onze klanten.
(2) De presentatie van mijn diensten/producten op de website vormt geen bindend aanbod. Alleen de boeking door u is een bindend aanbod volgens § 145 BGB. In het geval van aanvaarding van dit aanbod sturen wij u een boekingsbevestiging per e-mail. Hiermee is het contract gesloten.
Vanaf dit punt begint ook de annuleringstermijn van 14 dagen te lopen.
(3) Alle vermelde prijzen zijn eindprijzen plus belastingen.
(4) De consultatievergoeding/aankoopprijs is onmiddellijk verschuldigd bij de boeking/bestelling.
(5) De gegevens die nodig zijn voor de verwerking van het contract tussen ons worden door mij opgeslagen en zijn te allen tijde voor u toegankelijk. In dit verband verwijs ik naar de regeling van het privacybeleid op mijn website https://martina-vanderveer.com/datenschutzerklaerung/.
(6) Als consument hebt u een herroepingsrecht in overeenstemming met het volgende
INSTRUCTIE - REACTIE
(7) U ziet af van uw herroepingsrecht als u er op het moment van de boeking uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij vóór het einde van de herroepingstermijn beginnen met de uitvoering van de raadpleging of dat het digitale product onmiddellijk wordt geleverd of dat de toegangsgegevens voor de online cursus direct worden verstrekt.
 
herroepingsrecht voor consumenten
Als consument heb je het recht om het contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.
U hebt geen recht op annulering als u er op het moment van de reservering uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering van de dienst zal beginnen voor het einde van de annuleringstermijn. U hebt dus feitelijk afstand gedaan van uw annuleringsrecht. We hebben u hierop gewezen vóór het sluiten van de koop.
1. begin van deadline voor online producten/ boeken van cursussen/ boeken van consulten/ coaching
De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op de dag waarop je van ons een bevestigingsmail ontvangt na het succesvol boeken van een consult/coaching of cursus.
U hebt een apart annuleringsrecht van 14 dagen voor elke boeking. Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, moet u
Martina van der Veer
Olijfhout 34
2994-HV Barendrecht, Nederland
Kantoor Keulen: 0049 221- 65028 322 
hallo@martina-vanderveer.com
in een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail per post) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van dit modelformulier voor herroeping (zie hieronder), dat niet verplicht is.
Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.
 
GEVOLGEN VAN HERROEPING
Als u dit contract annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.
Als je de betaling via een bankoverschrijving hebt gedaan, stuur ons dan nogmaals je rekeninggegevens, want we zien slechts een deel van je rekeninggegevens op het bankafschrift.
 
Modelformulier voor herroeping
Het model voor het herroepingsformulier is in overeenstemming met Bijlage 2 bij Artikel 246a § 1 para. 2 zin 1 nr. 1 en § 2 para. 2 nr. 2 van de Inleidende Wet bij het Duitse Burgerlijk Wetboek (EGBGB).
(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
 
Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor het boeken van de volgende counseling/coaching XY/aanschaf van product XY/ (beschrijving zodat duidelijk is op welke counseling de herroeping betrekking heeft).
 
- gepost op>_________ (*)/ / goederen ontvangen op __________ (bij meerdere leveringen van één bestelling de datum van de laatste levering vermelden(*):
- Naam van de consument(en);
- Adres van de consument(en);
Rekeninggegevens voor terugbetaling, indien van toepassing
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier);
 
Datum
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of aanpassen.